Cao Nguyên Đá

Cao nguyên đá là triển lãm năm 2012 gồm 56 bức tranh sơn dầu về cao nguyên đá Đồng Văn và con người nơi đây.

"Cao nguyên đá là những cảm nhận về không gian, về con người, sự đơn côi mà cứng cỏi. Cuộc sống cao nguyên là triết học về nhân sinh, con người trên đó như là một đối tác lại vừa như một chủ thể. Sự hòa nhập tuyệt đối vào thiên nhiên để tồn tại khiến con người trở nên vững như đá và đá tự nhiên trở thành một nhân tố chở che cho con người. Cao nguyên đá không còn là đá nữa mà là cao nguyên của những con người vững như đá, chia sẻ cùng đá và cùng song hành để tồn tại mãi với thời gian. 


Với tôi, giá trị cổ sinh của Cao nguyên đá khi nó thành công viên địa chất toàn cầu không lớn hơn các giá trị văn hóa mà người dân rẻo cao ở đây đã xác lập. Họ giống như tách ở đá ra , sống hòa mình với đá và tồn tại mãi với thời gian. Điều đó lớn lao vô cùng vì nó trường tồn mãi trong lòng dân tộc. Giá trị quốc tế kia chỉ như phần xác lập thêm trên cái giá trị vốn có của mảnh đất cao nguyên này. " Họa sĩ Đỗ Đức 

Cao Nguyên Đá

Almost there...

There are no products yet, but once you begin adding them they will show up here regardless if they are in a collection.

Add a Product